22 செப்., 2008

கோழி வகைகள்

மத்திய பறவை
ஆராய்ச்சி நிறுவன (CARI)-த்தின்

இனங்கள் நாட்டுக் கோழி வகைகள்


கரி-நிர்பீக் (ஏசெல் கலப்பு)


 • உண்மை அல்லது தூய்மை என்பதே “ஏசெல்” என்பதன் அர்த்தம் ஆகும். 
  இவ்வகை கோழிகள், சக்திவாய்ந்த, உறுதியான, திடமான வெளித்தோற்றம், கம்பீரமான
  நடை, உறுதியான சண்டை போடும் திறன் கொண்டவை.  இதன் சண்டை போடும்
  திறனைக் கொண்டே ஏசெல் என்ற பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
 • இதன் தோற்றம் ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் எனத் தெரிகிறது.  இவ்வகை
  மிகவும் அரிதாகக் இருந்தாலும் சேவல் சண்டைக் காட்சி நடத்துபவர்களிடம்
  காணப்படுகிறது.
 • ஏசெல் இனம், திடகாத்திரமான, மதிப்பான பார்வை கொண்ட இனமாகும்.
 • சேவல் எடை 3-4 கிலோவாகவும், கோழி எடை 2-3 கிலோவாகவும் உள்ளது.
 • 196 நாட்களில் பருவம் அடைகிறது.
 • வருட முட்டை உற்பத்தி (எண்ணிக்கை) 92
 • 40வது வாரத்தில் முட்டை எடை (கிராம்) 50

கரி-சியாமா (கடகநாத் கலப்பு)

பொதுவாக “கலாமாசி” என்று அழைக்கிறார்கள்.  கருப்பு சதையுடைய பறவை
என்பது இதன் அர்த்தம்.  மத்திய பிரதேச மாநில தாபுவா மற்றும் தார்
மாவட்டமும் அருகில் உள்ள ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத் மாநில மாவட்டமும்,
அதாவது 800 சதுர மைல் பரப்பு இவ்வகை இனத்தின் தோற்றம் ஆகும்.


 • பழங்குடியினர், ஆதிவாசிகள், ஏழை கிராம மக்கள் ஆகியோர் இவ்வகைக்
  கோழிகளை வளர்க்கின்றனர்.
 • சேவல் பலிக்காக பயன்படுகிறது.  அதாவது தீபாளிக்குப் பின்
  கடவுளுக்கு பலி கொடுக்கப்படுகிறது.
 • கோழிக் குஞ்சுகள் நீலம் மற்றும் கருப்பு நிறத்துடன், பிற்பகுதியில்
  கருப்பு கோடுகளுடன் காணப்படுகிறது.
 • கறி கருப்பாக, பார்வைக் ஏற்றதாக இல்லாமல் இருந்தாலும், சுவையாகவும்,
  மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தும் காணப்படுகிறது.
 • பழங்குடியினர், கோழி இரத்தத்தையும், கறியையும், கடும் நோய்களுக்கு
  மருந்தாக பயன்படுத்துகின்றனர்.
 • கறி மற்றும் முட்டையில் நல்ல புரதச் சத்தும் (25.47% கறியில்)
  இரும்புச் சத்தும் உள்ளது.
 • உடல் எடை  40 வாரத்தில் 920 கிராம்
 • பருவ வயது (நாட்கள்) - 180
 • வருட முட்டை உற்பத்தி எண்ணிக்கை - 105
 • முட்டை எடை 40 வாரத்தில் (கிராம்) - 49
 • கருவுற்றல் (%) -  55
 • கோழிக்குஞ்சு பொரிக்கும் திறன்  - 52 %

ஹிட்கரி (நேக்கட் நெக் கலப்பு) • நீலமான உருண்டை வடிவ கழுத்துடைய இனமாகும்.  பெயரில் உள்ளது போல்,
  பறவைகளின் கழுத்து வெறுமையாக உள்ளது.  அல்லது, கழுத்தின்
  முற்பகுதியில் கொத்தாக சிறகுகள் உள்ளன.
 • பருவ நிலையை அடையும் பொழுது, சேவலின் தோல் சிவப்பு நிறத்திற்கு
  மாறிவிடுகிறது.
 • கேரளாவின், திருவனந்தபுரப் பகுதி இவ்வகை இனத்தின் தோற்றம் ஆகும்.
 • 20 வாரத்தில் உடல் எடை 1005 கிராம்
 • பருவ வயது (நாட்கள்) -  201
 • 40 வாரத்தில் முட்டை எடை - 54 கிராம்
 • கருவுற்றல் (%) - 66
 • கோழிக்குஞ்சு பொறிக்கும் திறன் (%) - 71

யு.பி.-கரி (பிரிசில் கலப்பு)


Frizzle Cross.JPG


 • துப்புரவு குணமுடைய, உள்நாட்டு தோற்றமுடைய, நமது சுழலுக்கு ஏற்ற, நோய்
  எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட, நல்ல வளர்ச்சியும், உற்பத்தி திறனும் கொண்ட
  இனமாகும்.
 • வீட்டிலியே வளர்ப்பதற்கு ஏற்ற இனமாகும்.
 • வெவ்வேறு வேளாண் காலநிலைக்கு ஏற்ற 4 இரகங்கள் உள்ளன.

  1. கடகநாத் - டெல்கம் ரெட் கலப்பு
  2. ஏசெல் - டெல்கம் ரெட் கலப்பு
  3. நேகட் நெக் - டெல்கம் ரெட் கலப்பு
  4. பிரிசில் - டெல்கம் ரெட் கலப்பு

குணாதிசயங்கள்


 • பருவ வயது  : 170 - 180 நாட்கள்
 • வருட முட்டை உற்பத்தி 165-180 முட்டைகள்
 • முட்டை எடை - 52-55 கிராம்
 • முட்டை நிறம் : காப்பி நிறம்
 • முட்டை தரம் :  உயர்ந்த தரம்
 • உயிர்த்திறன் : 95% மேல்
 • சுறுசுறுப்பானது, செடிகளை உண்ணும் குணமுடையது.
முட்டைக்
கோழிகள்


கரிப்பிரியா முட்டைக்
கோழி • 17-18 வாரம் முதல் முட்டையிட துவங்குகிறது.
 • 150 நாட்களில், 50% உற்பத்தியை அடைகிறது.
 • 26-28 வாரத்தில் அதிக பட்சம் உற்பத்தியாகிறது.
 • வளர்ப்பு கோழி மற்றும் முட்டைக் கோழியின் வாழ்வுத்திறன் 96% மற்றும்
  94%
 • அதிகபட்ச முட்டை உற்பத்தி (92%)
 • 72 வாரமான கோழி 270 முட்டைகளுக்கு மேல் இடுகிறது.
 • முட்டை அளவு - சராசரியான அளவு
 • முட்டை எடை - 54 கிராம்

கரி-சோனாலி முட்டைக் கோழி (கோல்டன்-92)

 • 18-19 வாரம் முதல் முட்டையிட துவங்குகிறது.
 • 155 நாட்களில் 50% உற்பத்தியை அடைகிறது.
 • 27-29 வாரத்தில், அதிகபட்ச உற்பத்தியாகிறது
 • வளர்ப்பு கோழி மற்றும் முட்டைக் கோழியின் வாழ்வுத் திறன் 96% மற்றும்
  94%.
 • அதிகபட்ச முட்டை உற்பத்தி - 90%
 • 72 வாரக் கோழி 265 முட்டைகளுக்கு மேல் இடுகிறது.
 • முட்டை அளவு       
  :         சராசரியான அளவு
 • முட்டை எடை 54 கிராம்

கரி- தேவேந்திரா

 • நடுத்தர வயதுடைய இருவகைப் பயனுடையது.
 • நல்ல உணவு மாற்றும் விகிதம் கொண்ட இனமாகும்.  உணவுச் செலவிற்கு
  மேல் அதிகமான வரவு கிடைக்கிறது.
 • மற்ற இனங்களை விட உயர்ந்தது. முட்டை பண்ணைகளில் குறைவான இறப்பு
  விகிதம்
 • 8வது வாரத்தில் உடல்
  எடை         1700 - 1800
  கிராம்
 • பருவ வயது  
                    
  :          155 - 160
  நாட்கள்
 • வருட முட்டை உற்பத்தி     
  :         190 - 200

கறிக்கோழிகள்

கரிப்ரோ - விஷால் (கரிப்ரோ-91)

 • முதல் நாளில் கோழியின் எடை 43 கிராம்
 • 6வது வாரத்தில் எடை : 1650 - 1700 கிராம்
 • 7வது வாரத்தில் எடை :  2100 - 2200 கிராம்
 • கோழிகளின் உயிர்பு விகிதம் : 97-98%
 • 6வது வாரத்தில் உணவு மாற்று விகிதம் : 1.94 - 2.20

கரி-ரெயின்ப்ரோ (பி -77) • முதல் நாளில் கோழியின் எடை 41 கிராம்
 • 6வது வாரத்தில் எடை  :   1300 கிராம்
 • 7வது வாரத்தில் எடை :   1600 கிராம்
 • கோழிகளின் உயிர்பு விகிதம்  : 98-99%
 • 6வது வாரத்தில் உணவு மாற்று விகிதம்  :  2.3

கரிப்ரோ - தன்ராஜா (பல நிறம் கொண்டவை)

 • முதல் நாளில் கோழியின் எடை 46 கிராம்
 • 6வது வாரத்தில் எடை  :  1600 - 1650 கிராம்
 • 7வது வாரத்தில் எடை  :  2000 - 2150 கிராம்
 • கோழிகளின் உயிர்பு விகிதம்  :  97-98%
 • 6வது வாரத்தில் உணவு மாற்று விகிதம் :  1.90 - 2.10

கரிப்ரோ - மிருத்துஞ்சை (கரி நேகட் நெக்)

 • முதல் நாளில் கோழியின் எடை 42 கிராம்
 • 6வது வாரத்தில் எடை   :   1650 - 1700 கிராம்
 • 7வது வாரத்தில் எடை  :   2000 - 2150 கிராம்
 • கோழிகளின் உயிர்பு விகிதம்  :  97-98%
 • 6வது வாரத்தில் உணவு மாற்று விகிதம்  :  1.9 - 2.0
ஜப்பானியக்
காடை

ஜப்பானியக் காடை கடந்த சில வருடங்களாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
நாடு முழுவதும் முட்டை மற்றும் கறிக்காக பல காடை பண்ணைகள்
உருவாகியுள்ளன.  தரமான இறைச்சிக்கான விழிப்புணர்வே இதற்கு
காரணம்.

கீழ் கண்ட காரணிகள், காடை வளர்ப்பை பொருளாதார ரீதியாகவும், தொழில்நுட்ப
ரீதியாகவும் எளிமையாக்கி உள்ளன


 • மிகக் குறைவான சந்ததி இடைவெளி
 • அதிக நோய் எதிர்ப்பு திறன் கொண்டவை
 • தடுப்பூசி தேவையில்லை
 • குறைவான இடவசதி இருந்தால் போதுமானதாகும்
 • கையாளுவற்கு எளிமை
 • குறுகிய காலத்தில் பருவமடைதல்
 • அதிக அளவில் முட்டையிடும் திறன் - பெண் காடைகள் 42 நாட்களில்
  முட்டையிட துவங்குகின்றன

ரி-த்த
ம்


 • மொத்த முட்டை பொரிப்புத்திறன்  :   60 - 76%
 • 4 வார எடை   :   150 கிராம்
 • 5 வார எடை :   170 - 190 கிராம்
 • 4 வாரத்தில் தீவனத்திறன்  :  2.51
 • 5 வாரத்தில் தீனவ திறன் :   2.80
 • அன்றாடம் உட்கொள்ளும் தீவன அளவு : 25 - 28 கிராம்

ரி-உஜாவால்


 • மொத்த முட்டைகளின் பொரிப்பு திறன்    
  :   65%
 • 4 வார எடை  :   140 கிராம்
 • 5 வார எடை :   170 - 175 கிராம்
 • 4 வாரத்தில் தீவனத்திறன்  :   2.93
 • அன்றாடம் உட்கொள்ளும் தீவன அளவு : 25 - 28 கிராம்

ரி-ஸ்வேதா


 • மொத்த முட்டைகளின் பொரிப்பு திறன்  :  50-60 %
 • 4 வார எடை    :   135 கிராம்
 • 5 வார எடை :   155-165  கிராம்
 • 4 வாரத்தில் தீவனத்திறன்   :  2.85
 • 5 வாரத்தில் தீனவ திறன்  :   2.90
 • அன்றாடம் உட்கொள்ளும் தீவன அளவு : 25 கிராம்

ரி-பியர்ல்


 • மொத்த முட்டைகளின் பொரிப்பு திறன்  :    65
  - 70 %
 • 4 வார எடை   :    120 கிராம்
 • அன்றாடம் உட்கொள்ளும் தீவன அளவு : 25 கிராம்
 • 50% முட்டை உற்பத்தி வயது :    8 - 10 வாரம்

முட்டை உற்பத்தி      :    285 -
295 முட்டைகள்


கினி
கோழி

 • பெரிதும் நகர்ந்து செல்லக்கூடிய பறவைகள்
 • சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு ஏற்றது
 • காதம்பரி, சிதம்பரி மற்றும் ஸ்வேதாம்பரி என்ற 3 இரகங்கள் உள்ளன.

சிறப்பு குணங்கள்


 • கடினமாக பறவை
 • அனைத்து வேளாண்கால நிலைக்கும் ஏற்றது
 • குஞ்சுகளைத் தாக்கக்கூடிய அனைத்து வகை நோய்களுக்கும் எதிர்ப்புத்
  திறன் கொண்டவை
 • பெரிய செலவிலான பண்ணைக்கு அவசியமில்லை. நன்குமேயும் திறன்
  கொண்டவை
 • கோழித் தீவனத்திற்கு பயன்படாத அனைத்து வகையான தீவனங்களையும்
  கினிகோழிக்குப் பயன்படுத்தலாம்
 • பூசணம் மற்றும் அப்லோடாக்சின் நச்சை தாங்கவல்லது
 • கடினமான முட்டை ஓடு, முட்டை உடைவதைக் குறைப்பதோடு, நீண்ட நாள்
  வைத்துக் கொள்ளவும் உதவுகிறது
 • இறைச்சியில் அதிக அளவு வைட்டமின் சத்தும், குறைவான கொழுப்புச் சத்தும்
  உள்ளது.

உற்பத்தி பண்புகள்


 • 8 வாரத்தில் எடை  :  500 -  500 கிராம்
 • 12 வாரத்தில் எடை  :   900 -  1000
  கிராம்
 • முதல் முட்டையிடும் வயது  :  230 - 250 நாட்கள்
 • சராசரி எடை :   38 -  40 கிராம்
 • முட்டை உற்பத்தி (ஒரு சுழற்சி மார்ச் - செப்டம்பர்) 100 - 120
  முட்டைகள்
 • கருவுற்றல் 70 -  75%
 • கருவுற்ற முட்டைகளின் பொரிப்புத் திறன் 70 -  80%

வான்
கோழி


கரி-விரட்
 • அகன்ற மார்புடைய வெள்ளை வகை
 • 16 வாரத்தில், கோழிகள் 8 கிலோ எடையும், ஆண் வகைகள் 12 கிலோ எடையும்
  இருக்கும் பொழுது இறைச்சிக்காக விற்கப்படுகிறது.
 • உள்ளுர் சந்தையின் தேவைப்கேற்ப, குறுகிய வயதுடைய வான்கோழிகளை வெட்டி
  வறுப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம்.

இனங்கள் பற்றிய விபரங்கள் தெரிய

இயக்குநர்

மத்திய பறவை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,

இசாட்நகர், உத்திரபிரதேசம்

பின்கோடு - 243122

 மின்னஞ்சல் - cari_director@rediffmail.com  

தொலைபேசி - 0581 - 23013220; 2301320;  2301320;  2303223;
 2300204

தொலைநகல் :        
91-581-2301321.


>ஐ.சி.ஏ.ஆர்.
கோழி ஆராய்ச்சித் திட்ட மையத்தின் இனங்கள்


வனராஜா

 • கிராமம் மற்றும் பழங்குடியினர் பகுதிகளில், வீட்டுப் பண்ணைகளில்
  வளர்ப்பதற்கு ஏற்றது.  ஐதராபாத்-தில் உள்ள ஐ.சி.ஏ.ஆர்.-கோழி
  ஆராய்ச்சி திட்டம், இதனை வெளியிட்டுள்ளது.
 • பல வண்ணங்களில், கவர்ச்சியான இறகுகளைக் கொண்ட இது ஒரு பயனுள்ள
  பறவையாகும்.
 • அனைத்து வகையான நோய்களுக்கும் எதிர்ப்பு திறன் கொண்டதாகும். 
  வீட்டில் வளர்ப்பதற்கு ஏற்றதாகும்.
 • வனராஜா ஆண் இனங்கள், முறையாக தீவன முறைதில் 8 வாரத்தில் நல்ல எடையை
  அடைகின்றன.
 • ஒரு பருவ சுழற்சியில், ஒரு கோழி 160-180 முட்டைகள் இடுகின்றது.
 • குறைவான எடையும், நீண்ட கால்களும் பெற்றிருப்பதால், இவை மற்ற இரைக்
  கொல்லிகளிடம் இருந்து தப்பி ஓடிவிடும். வீட்டில் வளர்ப்பதற்கு ஏற்றவையாக
  உள்ளன.

கிரிஷிப்ரோ

 • ஐதராபாத்-தில் உள்ள ஐ.சி.ஏ.ஆர்.-கோழி ஆராய்ச்சி திட்டம் இதனை
  உருவாக்கியுள்ளது.
 • பல வகை நிறங்கொண்ட கறிக் கோழியாகும்
 • 6 வாரத்தில் உடல் எடையை அடைகிறது.  இதன் தீவன மாற்று விகிதம் 2.2
  ஆகும்
 • 97% கோழிகள் 6 வாரம் வரை உயிருடன் இருக்கின்றன
 • பறவைகள் கவர்ச்சியான இறகுகளுடன் உள்ளன.  வெப்ப மண்டல
  பகுதிகளுக்கு ஏற்றதாகும்
 • வணிக ரீதியாக வளர்க்கப்படும் கிரிஷிப்ரோ ரகம் ராணிக்கெட் மற்றும் பிற
  தோற்று  நோய்களுக்கு எதிர்ப்பு திறன் கொண்டவை ஆகும்
 • நன்மைகள்    : கடினமான, சூழலுக்கு ஏற்று வாழக்கூடிய,
  அதிக உயிர்வாழ் திறன் கொண்டவையாக இருக்கின்றன.

மேற்கண்ட இன கோழிகளைப் பெற கீழ்க்கண்ட முகவரியை அணுகவும்.

Director

Project Directorate on Poultry

Rajendra Nagar, Hyderabad - 500030

Andhra Pradesh,
INDIA
.

Phone :- 91-40-24017000/24015651

Fax : - 91-40-24017002

E-mail: pdpoult@ap.nic.in


கர்நாடகா
கால்நடை மற்றும் மீன்வள அறிவியல் பல்கலைக் கழகம், வெளியிட்டுள்ள
இரகங்கள்.

கிரிராஜா

பெங்களுரில் உள்ள வேளாண் அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் கோழி
ஆராய்ச்சித்துறை இதனை வெளியிட்டுள்ளது.

சுவர்ணதாரா

இவ்வினம் கிரிராஜா வகையைவிட ஆண்டுக்கு 15-20 முட்டைகள் அதிகமாக
இடுகின்றன.  இதனை கர்நாடகா கால்நடை மற்றும் மீன்வளப் பல்கலைக்கழகம்
2005ஆம் ஆண்டில் வெளியிட்டுள்ளது.  சுவர்ணதாரா கோழிகள் அதிக முட்டை
உற்பத்தி செய்வதுடன், உள்ளுர் ரகங்களைவிட நன்றாக வளர்கிறது.  இது
கலப்பு பண்ணையத்திற்கும், வீட்டில் வளர்ப்பதற்கும் ஏற்றதாகும்.


 • கிரிராஜா இனத்தைவிட சிறிதாகவும், எடை குறைவாகவும் இருப்பதால்,
  காட்டுப் பூனைகள், நரிகளிடம் இருந்து எளிதில் தப்பி விடுகின்றன.
 • முட்டை, இறைச்சி ஆகிய இரண்டிற்காகவும் வளர்க்கலாம்.
 • பொரித்த 22-23 வாரத்தில் பருவமடைகிறது.
 • கோழி 3 கிலோ எடையையும், சேவல் 4 கிலோ எடையையும் அடைகின்றன.
 • கோழிகள், ஒரு வருடத்திற்கு 180-190 முட்டைகள் ஈடுகின்றன.

மேற்கண்ட இன கோழிகளைப்
பெற கீழ்க்கண்ட முகவரியை அணுகவும்


Prof and Head,

Department of Avian Production and Management,

Karnataka Veterinary Animal Fishery Sciences University,

Hebbal, Bangalore: 560024,

Phone: (080) 23414384 or 23411483 (ext)201.

பிற உள்நாட்டு
இனங்கள்

இனம்- இடம்

அங்களேஷ்வர்- குஜராத்

அசீல்- ஆந்திரபிரதேசம் மற்றும் மத்திய பிரதேசம்

பர்சா- குஜராத் மற்றும் மஹாராஷ்ட்ரா

சிட்டாகாங்- மேகாலயா மற்றும் திரிபுரா

டங்கி- ஆந்திரபிரதேசம்

தவோதிகிர்- அசாம்

காகஸ்- ஆந்திரபிரதேசம் மற்றும் கர்நாடகா

ஹர்ரிங்காடா கருப்பு- மேற்கு வங்காளம்

கதக்நாத்- மத்தியபிரதேசம்

காலஸ்தி- ஆந்திரபிரதேசம்

காஷ்மீர் பவிரோலா- ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

மிரி- அசாம்

நிக்கோபாரி- அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார்

பஞ்சாப் பிரெளன்- பஞ்சாப் மற்றும் அரியானா

தெள்ளிச்சேரி- கேரளாதகவல் ஆதாரம் --இந்திய முன்னேற்ற நுழைவாயில்http://www.indg.in/

1 கருத்து:

பெயரில்லா சொன்னது…

என் இளமைக் காலத்தில் கோழி வளர்ப்பில் ஆர்வம் இருந்து செய்துள்ளேன். எங்கள் ஈழத்தில் நாட்டுக் கோழி வகையென எனக்கு ஒன்று இரண்டு இனமே தெரியும் ,தங்கள் பதிவில் உள்ள படத்தில் இருக்கும் முதலாவது இனம் நாங்கள் வெள்ளடியன் என்போம் இது சண்டைக் கோழி வகை
இரண்டாவது படத்தில் உள்ளது கறுத்தச் சதை உள்ளது. கருங்கோழி என்பர். 3 வதாக ஒரு இனம் சாதாரணமாக ஊர்க்கோழி என்பர்.பின்பு விவசாய கால்நடை அபிவிருத்தி எனும் பெயரில் சில வகைக் கோழிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு விற்கப்பட்டது அதில் குறிப்பாக வைற் லெக்கோன், பிளக் லெக்கோன் முட்டைக்கு... ஆர்-ஐ -ஆர்;ஆர்-ஐ- பி... இறைச்சிக்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு;;;பின் அந்த
இனங்கள் ஊர்க்கோழி இனங்களுடன் கலந்து...தனித்துவமான நாட்டுக் கோழி இனமே அருகிப் போனது;
சோகக் கதை.
பொதுவாக ஐரோப்பிய அமெரிக்காவில்.. இந்த வகை நாட்டு இனங்களுக்கு மன்றம் அமைத்து; அவற்றை கலப்பில்லாமல் பேணுவதைப் பலர் பொழுது போக்காகச் செய்கிறார்கள்.
வருடா வருடம் பாரிசில் நடைபெறும் சர்வதேச கால்நடை அபிவிருத்திக் கண்காட்சியில் இந்த இனங்களைப் பார்வைக்கு வைப்பார்கள்.
நமது நாடுகளின் தனித்துவங்கள்..அழிந்து வருவது வேதனையே..
தங்கள் படங்களில் உள்ள பல இனங்கள் ;இந்திய இனங்களா?? எனும் ஐயம் எனக்குண்டு.